Tuesday, June 26, 2012

මෙන්න නියම සීලවන්තයා.

මෙන්න නියම සීලවන්තයා  >
    සිල්වතුන් ඉන්නෙ පොය දවසට විතරද?
   අපිට සිල්වතුන් මුන ගෙසෙන්නෙ එක්කො අවමන්ගල්‍ය උත්සවයකදි, නැත් නම් පොහොය දිනවලටයි , නැත්නම් ඇග රැලි වැටුනු වයසට ගිය මිනිසුන් දැක්ක විට පමනද? ටිකක් හිතන්න..........
     අපේ සිල්වන්තකම නැති වෙන්නෙ කොහොමද? ඔබටත් අවබෝධයෙන් මෙම කරුනු 34 නැති කර හැකි නම් කවුරු කිව්වත් නැතත් ඔබ සිල්වතෙකි, 
    ,ඔබටත් සිල්වතකු විමට සිත් පහල වේවා...........

    01.   ක්‍රෝධය >
    තමන්ට කායිකව හෝ වාචිකව හෝ යමෙක් කල සුලු වරදට එල්ලි එල්ලී පලි ගැනීම.
    02.   සියල්ලන් හා සමාන කර සිතිම  >
    සිල්වතුන්, ගුනවතුන් , නැණවතුන් , ධනවතුන්,  හා තමන් සමාන යයි සිතීම.
    03.   යහපතට නොනැමීම  >
    ධර්මයට, යුතුකමට නොනැමී හිතුවක්කාර ලෙස විසීම
    04.   මායාව  >
   තමන් තුල ඇති බොහෝ වැරදි සගවා නිවරදි කරුවකු ලෙස පෙනී සිටීම.
   05.    කපටිකම  >
   හැමදෙයක්ම දන්නවා යැයි පෙන්වා අසරණ මිනිසුන් මුලාකිරීම.
   06.    මසුරුකම  >
  තමන්ට ප්‍රයොජනයක් නැති දෙවල් පවා අනුන්ට නොදීම.
   07.    මානය  >
   උගත්කම- රැමත්කම- ධනවත්කම -ඉගෙනගත්ත පාසල -ජිවත්වන නගරය -පෙලපත- කුලගොත..... ආදිය නිසා අඇති කරගන්නා අහන්කාරකම
   08.    අතිමානය  >
   එයා කවු ද ? මම කවුද ? තමන් ගැන ඉහලින් සිතීම. 
   09.    සාරම්භ  >
   යමෙක් කල සුලු වරදට සිය දහස් ගුණයකින් අලාභ , හින්සා පීඩා කිරීම.
   10.    අසම්පඤ්ඤා  >
  කරන හැම දෙයක්ම අසිහියෙන් කර වැඩ අවුල් කර ගැනීම.


 11. දුර්වචබව  >
   කිසිවකුගෙ අවවාද වලට ඇහුන්කන් නොදීම.
  12.  මදය   >
  තරුණ කාලයෙ තරුණ බවින් හෝ නිරොගි බවින් ඔලුව උදුම්වා ගැනීම
  13.  ප්‍රමාදය  >
  සිතින් කයින් වදනින් නිතරම අනුන්ට ටත් තමන්ටත් අවැඩ වන විදියට කාලය යැවීම.
  14.  අලසකම  >
  වැඩපොලෙදි හෝ ගෙදරදි හෝ පන්සලෙදි හෝ කිසිම වැඩක් නොකොට කම්මැලිකමෙ කාලය ගත කිරීම.
  15.   මිත්‍ය්දුෂ්ටි ගැනීම  >
  මවෙක් නැත , පියෙක් නැත, මෙලොවක් නැත , පරලොවක් නැත , දෙලොවම නැත , මහන බමුනන් නැත, පින් පව් වල විපාක නැත, ආදි ලෙස වැරදි මත වලින් ජිවත් වීම,
  16.   මුට්ඨස්සති  >
  කලයුත්ත කුමක්ද ? නොකලයුත්ත කුමක්ද? පිලිබද සිහියෙන් තොරව සිටීම.
  17.   පව් කිරීමට ලැජ්ජ නැති බව  >
  18.   දුප්පඤ්ඤු  >
  19.   අරතී >
    භාවනා කිරීම් ආදි උසස් කුසල් කිරීමට නොඇලීම.
  20.   පාපමිත්‍ර සේවනය  >
  21.   ඉන්ද්‍රිය සන්වර සීලය නැති වීම .
  තමන්ට නායකකම් කරන ඇස , කන, නාසය , දිව, සරිරය හා මනස යන ඉන්ද්‍රියො පාලනය කර නොගැනීම
  22.   ශ්‍රද්ධාවෙන් තොර වීම. >
  23.   ලද දෙයින් සතුටු නොවීම.
  24.   මහිච්ඡතා  >
  තමන් තුල ඇති කුඩා වු හෝ සීලාදි ගුණ අනුන් තුල ප්‍රසිද්ධ කරනු කැමැත්ත. 
  25.   සන්සර්ඝව හැසිරීම .>
   රූප , ශබ්ද , ගන්ධ, රස  ආදි දේට ඇති කැමැත්ත.
  26.   ශික්ෂාවට ගරු නොකිරීම >
     .  බුදු රදුන් කෙරෙහි අප්‍රමාන ගරු බව
     .  ධර්මය කෙරෙහි අප්‍රමාන ගරු බව
     .  සන්ඝයා කෙරෙහි අප්‍රමාන ගරු බව
     .  ත්‍රිවිධ ශික්ෂාවන් හි ගරු බව
     .  ධර්මයෙන් ආමිසයෙන් සන්ග්‍රහ කිරීමේ ගරු බව
     .  අප්‍රමාදයෙන් ගරු බව
     .  සමාධියේ ගරු බව
   27.   ස්ත්‍රීන් දකිනු කැමැත්ත.  >
   28 .  ඊර්ෂ්‍යාව  >
   29 .  බද්ද වෙයිරය >
   30.   පාපයට භය නැති කම,>
   31.   අවේලාවෙහි නිදා ගෙනීම >
   32.   ගුනමකු කම
   33.   පමණ නොදැන වැලදිම  >
   34 .  සමථ  විදර්ශනා භාවනා නොකිරීම >
     
       සිල් ඇදුමින් සිල් සුවද විසිරෙන්නෙත් නෑ
       නව ගුණ වැලෙන් සිල් සුවද විහිදෙන්නෙත් නෑ
       සිල් සුවද විහි දෙන්නෙ ඔබෙ පිරිසිදු හදවතින්ම වේ.
      මෙම කරුණු මතකයෙහි තබා ගෙන අවන්ක සිල්වතෙකු වී සසර ගමන නිමා කර ගන්න හැම දෙනාටම ශක්තිය ලැබේවා
    කුසල් සිත් පිරේවා.................

No comments:

Post a Comment